facebook

Zgłoszenie reklamacyjne na drodze gwarancji

Wypełnienie poniższego formularza umożliwi Państwu zgłoszenie produktu do serwisu. Państwa zgłoszenie zostanie przekazane do działu reklamacji, który następnie skontaktuje się z Państwem celem ustalenia dalszych szczegółów. 

Podane przez Państwa dane mogą posłurzyć jako adres odbioru/zwrotu reklamacji i nie można ich mienić w trakcie trwania procesu reklamacji 

Formularz reklamacyjny

imię i nazwisko zglaszajacego *
Ulica *
Nr domu *
Nr mieszkania
Kod pocztowy *
Miejscowość *
E-mail *
Telefon *
Reklamacja dot. produktu *
Data sprzedaży *
Opis reklamacji *
Zdjęcie reklamacyjne 1:
Zdjęcie reklamacyjne 2:
Zdjęcie reklamacyjne 3:
Skan pdf lub zdjęcie dokumentu sprzedaży lub gwarancji :

Strefa klienta biznesowego